Author: VACPA Admin

Sáng 31/8, Tổng cục Thuế tổ chức xác minh tài sản cán bộ, công chức năm 2022 theo quy định tại Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Ông Nguyễn Xuân...