Author: VACPA Admin

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từ tháng 10/2021, nhiều địa phương đã nới lỏng các biện pháp giãn cách giúp cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa...

Từ ngày 01/01/2021, hệ thống văn bản pháp luật chứng khoán mới, gồm Luật Chứng khoán số 54 - hay Luật Chứng khoán 2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đã bắt đầu có hiệu lực. Với số lượng quy định...

Sáng ngày 6/12, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Tổng cục trưởng Tổng cục...