Author: VACPA Admin

Kính gửi: Quý Hội viên và những người quan tâm! Chuyển đổi số đang là xu thế trong nhiều lĩnh vực, bao gồm cả tài chính, kế toán và thuế doanh nghiệp. Các doanh nghiệp đang dần ứng dụng chuyển đổi số tại mô hình kinh...

Đề nghị học viên đăng ký học theo PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP 23-10 , gửi email đăng ký theo địa chỉ sau: Chi tiết liên hệ:    Văn phòng Hồ Chí Minh (VICA.HCM) Tòa nhà Vina Giày, Tầng 10, số 180-182 Lý Chính Thắng, Q.3, TP.HCM                              Nguyễn Thị Kim Anh;       Điện...