Author: VACPA Admin

Ngày 06/4/2021, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 999/TCT-KTNB, trong đó yêu cầu Cục trưởng Cục Thuế Quảng Trị tiếp tục khẩn trương phối hợp, làm việc với Cơ quan cảnh sát điều tra và Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị để nắm bắt kịp thời và...