Author: VACPA Admin

Ngày 18/6/2021, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 45/2021/TT-BTC (Thông tư) hướng dẫn việc áp dụng cơ chế Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA) trong quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết....

Lớp Cập nhật kiến thức Online, Đợt 1-2022 “Luật lao động, Bảo hiểm xã hội, vận dụng các văn bản pháp luật và cập nhật Thuế, IAS 16 vào ngày 24 và 25/9/2021. Chi hội Kế toán hành nghề Việt Nam (VICA) tổ chức LỚP CẬP...

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 212, Tháng 5/2021 của Bùi Thị Mai Linh và Lại Phương Thảo – Khoa Kế toán và Quản trị Kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam}. Kế toán trách nhiệm...