Author: VACPA Admin

Bài viết nhằm thiết kế bộ đo lường mục tiêu kiểm soát của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Đài Phát thanh – Truyền hình (PT – TH) cấp tỉnh ở Việt Nam. Phương pháp nghiên cứu định tính được áp dụng để...

Đó là quan điểm được Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn đặc biệt nhấn mạnh trong những chia sẻ với các cơ quan báo chí. Theo đó, ông Cao Anh Tuấn khẳng định, ngành Thuế sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ...