Author: VACPA Admin

Ngày 24/8, Tổng cục Thuế đã công bố Quyết định bổ nhiệm đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thuế Thái Nguyên               Theo Quyết định 1138/QĐ-TCT của Tổng cục Thuế, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Thuế Thái Nguyên, Đỗ Trọng Nghĩa...