Author: VACPA Admin

Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, với phương châm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, từ tháng 10/2021, nhiều địa phương đã nới lỏng các biện pháp giãn cách giúp cho lưu thông, vận chuyển hàng hóa...