Author: VACPA Admin

Theo thông tin từ Công đoàn Tổng cục Thuế, thống kê đến 11 giờ 00’ ngày 16/6/2021, số tiền quyên góp của các tập thể, cá nhân trong ngành Thuế đã ủng hộ công tác phòng, chống Covid-19 và Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 đạt trên 3,6 tỷ đồng. Theo kế...