Author: VACPA Admin

Chào mừng Lễ Kỷ niệm 15 năm thành lập và Đại hội đại biểu toàn quốc Nhiệm kỳ V (2020 – 2025) của Hội Kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam (VACPA), sáng ngày 04/10/2020 tại Hà Nội, Hãng Kiểm toán AASC đã tưng bừng...

Đại dịch Covid-19 đã gây ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề, lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, trong đó có ngành sản xuất và lắp ráp ôtô trong nước. Chính phủ ban hành Nghị định 109/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối...

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Nghị quyết số 116/2020/QH14 của Quốc hội về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác. Nghị định...