Author: VACPA Admin

Đó là yêu cầu chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành tại Hội nghị giao ban đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác thuế tháng 9 và Quý III năm 2023, kế hoạch triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác thuế tháng 10 và Quý IV...