Author: VACPA Admin

Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 3849/BTC-TCT ngày 28/4/2022 gửi UBND các tỉnh về việc chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản.  Bộ Tài chính cho biết, trong thời gian vừa qua, nhiều UBND cấp tỉnh đã xây dựng...

Ngày 28/4/2022, Cục thuế Doanh nghiệp lớn ban hành công văn số 177/CT-KK gửi các Nhà cung cấp nước ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số...