Author: VACPA Admin

Sáng ngày 28/3, tại trụ sở Tổng cục Thuế, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan Quản lý giao dịch chứng khoán Campuchia (SERC) do Phó Chủ tịch SERC Sok Sokun Chivy dẫn đầu. Thay mặt cho Tổng cục Thuế Việt Nam, Phó Tổng cục trưởng Mai Sơn chào...

Ngày 06/01/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 06/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “ Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm...