Author: VACPA Admin

Chiều ngày 23/5, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội thảo về kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Tổng cục trưởng Tổng cục...