Author: VACPA Admin

Ngày 20/9/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành quyết định kỷ luật đối với ông Nguyễn Công Thành, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Bình Định do vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính về việc...

{Bài viết đăng trên Tạp chí Kế toán và Kiểm toán (ISSN 1859 – 1914), số 213, Tháng 6/2021 của PGS.TS Mai Thị Hoàng Minh và TS. Bùi Quang Hùng – Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh}. Hệ thống đơn vị công được thành lập...

Ngày 17/9/2021, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2021/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ. Việc sử dụng hóa...