Author: VACPA Admin

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 8646/BTC-UBCK ngày 16/07/2020 của Bộ Tài chính về việc lấy ý về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (sau...