Author: VACPA Admin

Ngày 30/09/2021, Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 1921/QĐ-BTC về việc bổ sung mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu tại danh mục các mặt hàng được miễn thuế nhập khẩu phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới...