Author: VACPA Admin

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1604/TCT-KK hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá...

Ngày 16/5/2022, Tổng cục Thuế ban hành Công văn số 1604/TCT-KK hướng dẫn Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu, thay đổi thông tin đăng ký thuế của cá...

Chiều ngày 23/5, Tổng cục Thuế đã tổ chức Hội thảo về kế hoạch hành động triển khai Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt. Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà và Tổng cục trưởng Tổng cục...