Author: VACPA Admin

Ngày 14/02/2023, Ông Vũ Chí Hùng – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ký ban Công điện số 01/CĐ-TCT về việc thực hiện Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng...