Author: VACPA Admin

Năm mới đã cận kề, kế toán trong doanh nghiệp cần lưu ý những những điểm mới trong chính sách thuế 2023. Nội dung này được Chúng tôi đề cập trong bài viết dưới đây. 1. Thay đổi lịch nộp Tờ khai thuế, nộp thuế 2023 Nghị định...