Author: VACPA Admin

Từ ngày 01/01/2021, hệ thống văn bản pháp luật chứng khoán mới, gồm Luật Chứng khoán số 54 - hay Luật Chứng khoán 2019 và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành đã bắt đầu có hiệu lực. Với số lượng quy định...

Sáng ngày 6/12, Tổng cục Thuế đã tổ chức họp giao ban nhằm đánh giá tình hình tháng 11 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 12. Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Cao Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Tổng cục trưởng Tổng cục...