Author: VACPA Admin

Ngày 23/05/2019 tại Hà Nội, Bộ Tài chính đã phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức Hội nghị thường niên Giám đốc các công ty kiểm toán cả nước năm 2018-2019. TS. Vũ Đức Chính – Cục trưởng Cục...