Author: VACPA Admin

Ngày 15/11/2017, Tổng cục Thuế đã ban hành công văn số 5249/TCT-TNCN hướng dẫn Cục Thuế TP.Hà Nội về chính sách thuế TNCN như sau: Căn cứ Điểm 6, Khoản 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính “Đối với khoản...

Ngày 14/11/2017, Tổng cục Thuế có công văn số 5241/TCT-KK trả lời Cục Thuế Cà Mau về việc xử lý tiền thuế trên tài khoản tạm thu, cụ thể: Căn cứ quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 5 và khoản 1, Điều 12 Luật...

Ngày 13 /11/2017, Tổng cục Thuế đã có công văn số 5232/TCT-CS trả lời Cục Thuế Hà Nội và Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Xây dựng Toàn Phát về việc nộp mẫu 06/GTGT, cụ thể: Căn cứ quy định tại khoản 4 Điều...