Author: VACPA Admin

Sáng ngày 03/7, Trường Nghiệp vụ thuế tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức mới tuyển dụng vào ngành Thuế. Chương trình triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023 để đáp ứng tiêu chuẩn nghiệp vụ ngạch công chức. Phó Giám đốc Trường Nghiệp...