Author: VACPA Admin

Bài viết phân tích thực trạng, vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng ở Việt Nam như những thiệt hại có thể được bồi thường, căn cứ áp dụng các biện pháp bồi thường thiệt hại và các trường hợp miễn trách...

Ngày 03/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, Nghị định 10/2023/NĐ-CP đã bổ sung quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu...

Bài viết phân tích thực trạng, vấn đề về bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng ở Việt Nam như những thiệt hại có thể được bồi thường, căn cứ áp dụng các biện pháp bồi thường thiệt hại và các trường hợp miễn trách...

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (mẫu số 04/CNV-TNCN) I. Khai thuế TNCN Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là loại thuế khai...

Hướng dẫn kê khai thuế TNCN đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế (mẫu số 04/CNV-TNCN) I. Khai thuế TNCN Khai thuế TNCN đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn là loại thuế khai...