Author: VACPA Admin

Trong những ngày qua, đại dịch Covid 19 đã và đang diễn ra rất phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Trước tình hình đó, để đảm bảo thực hiện mục tiêu kép của Chính phủ chống dịch đi đôi với phát...

Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) nhận được công văn số 8646/BTC-UBCK ngày 16/07/2020 của Bộ Tài chính về việc lấy ý về Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (sau...